Class Schedule
Time / DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12:00pm
-
01:00pm
UWS
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
UES
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
UES
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
UWS
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
UWS
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
UES
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
UES
12:15pm
-
01:00pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
Tribeca
12:30pm
-
01:15pm
no titleMain stage
01:00pm
-
02:00pm
UES
01:30pm
-
02:15pm
no titleMain stage
UWS
01:30pm
-
02:15pm
no titleMain stage
UWS
01:30pm
-
02:15pm
no titleMain stage
06:00pm
-
07:00pm
UES
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
Tribeca
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UWS
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UES
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
Tribeca
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
Tribeca
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UES
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UWS
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UES
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
Tribeca
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UWS
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
UES
06:45pm
-
07:30pm
no titleMain stage
07:00pm
-
08:00pm
UWS
07:30pm
-
08:15pm
no titleMain stage
 • Monday

  • UWS
   12:15 pm - 01:00 pm
  • UES
   12:15 pm - 01:00 pm
  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • UES
   06:45 pm - 07:30 pm
  • Tribeca
   06:45 pm - 07:30 pm
  • UWS
   06:45 pm - 07:30 pm
 • Tuesday

  • UES
   06:45 pm - 07:30 pm
  • Tribeca
   06:45 pm - 07:30 pm
  • UWS
   07:30 pm - 08:15 pm
 • Wednesday

  • UES
   12:15 pm - 01:00 pm
  • UWS
   12:15 pm - 01:00 pm
  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • Tribeca
   06:45 pm - 07:30 pm
  • UES
   06:45 pm - 07:30 pm
 • Thursday

  • UWS
   12:15 pm - 01:00 pm
  • UES
   12:15 pm - 01:00 pm
  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • UWS
   06:45 pm - 07:30 pm
  • UES
   06:45 pm - 07:30 pm
  • Tribeca
   06:45 pm - 07:30 pm
 • Friday

  • UES
   12:15 pm - 01:00 pm
  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • UWS
   06:45 pm - 07:30 pm
  • UES
   06:45 pm - 07:30 pm
 • Saturday

  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • UES
   01:30 pm - 02:15 pm
  • UWS
   01:30 pm - 02:15 pm
 • Sunday

  • Tribeca
   12:30 pm - 01:15 pm
  • UWS
   01:30 pm - 02:15 pm
Copyright © 2018 Kickboxing Classes NYC.
103 W 73rd St, New York, NY 10023. 212-721-2245